جان کریستوفر «جانی» دپ دوم بازیگر، تهیه‌کننده، موسیقی‌دان و کارگردان آمریکایی‌است. او در کنتاکی به دنیا آمد. پدرش جان کریسـتوفر دپ مهندس برای دراد شهرسازی و مادرش بتی سو پالمر یک پیش‌خدمت بود. او یک برادر به نام دنیل دارد که رمان‌نویس است و دو خواهر نیز به نام‌های کریستی (که اکنون وقتی اراد مدیر شخصی‌اش است) و دبی دارد. خانوادهٔ او از مهاجران فراانسوی پروتستان بودند که در حـدود سال 1700 در ویرجـینیا ســاکن شـدند. جانــی دپ نهایت در همچنین گمان می‌کند که یک سرخ‌پوست است و در سال 2011 عنوان کرد: «فکر می‌کنم کمی در درونم سرخ‌پوست هستم. مادر مادربزرگم کمی هستم برای نام های سرخ‌پوست بود و در چروکی بزرگ شد. اهل کنتاکی بودنم نیز با این قضیه جور در می‌آید. آنجا پر از چروکی و سرخ‌پوست است

 

جان کریستوفر «جانی» دپ دوم بازیگر، تهیه‌کننده، موسیقی‌دان و کارگردان آمریکایی‌است. او در کنتاکی به دنیا آمد. پدرش جان کریسـتوفر دپ مهندس برای دراد شهرسازی و مادرش بتی سو پالمر یک پیش‌خدمت بود. او یک برادر به نام دنیل دارد که رمان‌نویس است و دو خواهر نیز به نام‌های کریستی (که اکنون وقتی اراد مدیر شخصی‌اش است) و دبی دارد. خانوادهٔ او از مهاجران فراانسوی پروتستان بودند که در حـدود سال 1700 در ویرجـینیا ســاکن شـدند. جانــی دپ نهایت در همچنین گمان می‌کند که یک سرخ‌پوست است و در سال 2011 عنوان کرد: «فکر می‌کنم کمی در درونم سرخ‌پوست هستم. مادر مادربزرگم کمی هستم برای نام های سرخ‌پوست بود و در چروکی بزرگ شد. اهل کنتاکی بودنم نیز با این قضیه جور در می‌آید. آنجا پر از چروکی و سرخ‌پوست است

ماجرای نیمروز رد خون جدا شد داغ شد

جان کریستوفر «جانی» دپ دوم بازیگر، تهیه‌کننده، موسیقی‌دان و کارگردان آمریکایی‌است. او در کنـــتاکی به دنیا آمــد شهرسازی و مادرش بتی سو پالمر یک پیش‌خدمت بود. او یک برادر به نام دنیل دارد که رمان‌نویس اسـت و دو خواهـر مدیر شخصی‌اش است) و دبی دارد. خانوادهٔ او از مهاجران فراانــــسوی پـروتستان بــودند که در حـدود سال 1700 در همچنین گمان می‌کند که یک سرخ‌پوست است و در سال 2011 عنوان کرد: «فکر می‌کنم کمی در درونم سرخ‌پوست هستم سرخ‌پوست بود و در چروکی بزرگ شد. اهل کنتاکی بودنم نیز با پر از چروکی و سرخ‌پوست است

پست های مرتبط

دیدگاه کاربران بر اساس

4 Comment
 • مدیرکل
  شنبه 3 مهر 1400

  در ویرجـینیا ســاکن شـدند.

  ۰ موافق ۰ مخالف
  آیا این نظر برای شما مفید بود؟
 • مدیرکل
  شنبه 3 مهر 1400

  او یک برادر به نام دنیل دارد که رمان‌نویس است و دو خواهر نیز به نام‌های کریستی (که اکنون وقتی اراد مدیر شخصی‌اش است) و دبی دارد. خانوادهٔ او از مهاجران فراانسوی پروتستان بودند که در حـدود سال 1700 در ویرجـینیا ســاکن شـدند.

  ۰ موافق ۰ مخالف
  آیا این نظر برای شما مفید بود؟
 • مدیرکل
  شنبه 3 مهر 1400

  خانوادهٔ او از مهاجران فراانسوی پروتستان بودند که در حـدود سال 1700 در ویرجـینیا ســاکن شـدند.

  ۰ موافق ۰ مخالف
  آیا این نظر برای شما مفید بود؟
 • مدیرکل
  شنبه 3 مهر 1400

  او در کنتاکی به دنیا آمد. پدرش جان کریسـتوفر دپ مهندس برای دراد شهرسازی و مادرش بتی سو پالمر یک پیش‌خدمت بود. او یک برادر به نام دنیل دارد که رمان‌نویس است و دو خواهر نیز به نام‌های کریستی (که اکنون وقتی اراد مدیر شخصی‌اش است) و دبی دارد. خانوادهٔ او از مهاجران فراانسوی پروتستان بودند که در حـدود سال 1700 در ویرجـینیا ســاکن شـدند.

  ۰ موافق ۰ مخالف
  آیا این نظر برای شما مفید بود؟

تحریریه